Lưu trữ Vật lý 12 - Blog giáo dục

Vật lý 12 Archive

Bài tập con lắc đơn và phương pháp giải dạng toán

Con lắc đơn là một chủ đề lớn trong chương trình dao động điều hòa thuộc chương trình vật lý lớp 12. Dạng bài tập con lắc đơn chiếm rất nhiều câu trong ma trận đề thi THPT quốc gia. Ở bài viết này,

Công thức con lắc đơn và con lắc lò xo

Tổng hợp các công thức con lắc lò xo và công thức con lắc đơn trong chương trình Vật Lý 12. Các công thức thường được ứng dụng trong các bài tập từ khó đến dễ trong các bài kiểm tra khác nhau. Một

Sóng âm là gì? Công thức, bài tập sóng âm

Trong chương trình thi THPT quốc gia thì sóng âm là một trong những dạng toán khó. Để giải quyết các bài tập chương này, không chỉ nắm vững các định nghĩa sóng âm là gì mà còn phải thuộc lòng công thức. Giúp

Giao thoa sóng là gì? Bài tập giao thoa sóng

Trong kì thi THPT quốc gia, giao thoa sóng là một chuyên đề chiếm khá nhiều câu hỏi. Không chỉ gồm những câu hỏi khó lấy điểm 10, mà chuyên đề này còn gây không ít khó khăn bởi những câu hỏi lý thuyết

Dao động điều hòa là gì? Công thức và bài tập dao động điều hòa

Dao động điều hòa là một mảng kiến thức lớn trong chương trình vật lý 12. Phần này bao gồm nhiều điểm kiến thức dễ có, khó có và phân loại cũng có. Bài viết sau sẽ giúp hệ thống lại toàn bộ kiến