Từ ngữ được xem là linh hồn của ngôn ngữ. Một khi ta sử dụng sai thì hiệu quả giao tiếp mang lại thấp. Lỗi dùng từ là một lỗi thường gặp. Vì vậy, để khắc phục và tăng tính thuyết phục, hiệu quả