Từ ngữ được chia thành ba loại: Danh từ, động từ, tính từ đảm nhận những vai trò và chức năng ngữ pháp riêng. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức về danh từ và phân loại danh từ. 1.