UNSW Vietnam Office

Chào đón các bạn tới thăm Văn phòng Đại diện của UNSW Australia (Đại học New South Wales) tại Việt Nam

Ngay hoi du hoc

Văn phòng đại diện của UNSW Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tư vấn cho học sinh và cha mẹ học sinh về mô hình giáo dục toàn diện của UNSW bao gồm các chương trình: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Sau đại học và các chương trình Nghiên cứu cao cấp. Nhân viên tại văn phòng đại diện sẽ giúp học sinh điền đơn nhập học, tư vấn xin visa và trợ giúp tìm nhà ở tại Sydney.

Ngoài nhiệm vụ tư vấn, văn phòng còn tham gia:

  • Quản lý các chương trình học bổng trong nước
  • Giữ liên lạc với các cựu sinh viên Việt Nam của UNSW
  • Liên kết chặt chẽ trong nội bộ UNSW và các mối quan hệ khác tại Việt Nam
  • Hỗ trợ học sinh sang UNSW Sydney học thông qua các Thỏa thuận khung với các trường đại học tại Việt Nam
  • Hỗ trợ các khoa của UNSW thực hiện các đề xuất, dự án tại Việt Nam.